2018-12-18
Turniej Siatkówki Dziewcząt
2018-12-06
Mikołajki
2018-11-09
"Rekord dla Niepodległej"
2018-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
  • Temperatura: 6.2°C
  • Odczuwalna: 6.2°C
  • Wilgotność: 88%
  • Kierunek wiatru: WSW
  • Prędkość wiatru: 12.9km/hr
  • Ciśnienie: 1002.6hPa
  • Opady z 24h: 0.2mm

Stacja pogodowa

Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu                                                    Inowłódz, dn. 24.05.2018r


Klauzula informacyjna dla pracowników
Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu

Działając na podstawie:art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L 2016.119.1)                            Dyrektor Publicznego Gimnazjum  w Inowłodzu informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu z siedzibą w Inowłodzu ul. Spalska 5, 97-215 Inowłódz. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Kazimierz Grygiel, e-mail: iod@inowlodz.pl tel. 447101234.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw. Nie są  udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
3) przenoszenia danych,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza UE.


                                            Administrator Danych Osobowych – Małgorzata Tabor

Klauzulę zamieszcza się:

1.Na stronie internetowej szkoły: www.gimnazjuminowlodz.pl

2.Na tablicy ogłoszeń w szkole

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.gimnazjuminowlodz.pl/informacje/-ochrona-danych-osobowych/