2018-12-18
Turniej Siatkówki Dziewcząt
2018-12-06
Mikołajki
2018-11-09
"Rekord dla Niepodległej"
2018-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
 • Temperatura: 6.1°C
 • Odczuwalna: 6.1°C
 • Wilgotność: 88%
 • Kierunek wiatru: WNW
 • Prędkość wiatru: 8.0km/hr
 • Ciśnienie: 1002.9hPa
 • Opady z 24h: 0.2mm

Stacja pogodowa

Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu

                                                                       Inowłódz, dn. 29.09.2017r

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018

Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu

z dnia 29.09.2017 r.

w sprawie wprowadzenia w szkole dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno ‑ wychowawczych w roku szkolnym 2017/ 2018

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/ 2018 w terminach:

 1. 02 listopada 2017 (czwartek)– Dzień Zaduszny  - dzień wolny dla uczniów klas  II, III
 2. 03 listopada 2017 (piątek) -  dzień po Święcie Zmarłych, ułatwienie rodzinom uczniów powrotu do domów z wyjazdów na groby bliskich
 3. 18, 19, 20 kwietnia 2018 (środa, czwartek, piątek)  – egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III – dzień wolny dla uczniów klas II
 4. 02 maja 2018 (środa)  – dzień łączący święta majowe - dzień wolny dla uczniów klas  II, III
 5. 04 maja 2018 (piątek) – dzień po długim weekendzie majowym - dzień wolny dla uczniów klas  II, III
 6. 01 czerwca 2018 (piątek)  – dzień po Bożym Ciele - dzień wolny dla uczniów klas II, III

§ 2.

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są zapoznać się z harmonogramami organizacji pracy szkoły w tych dniach, które znajdują się w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września 2017 roku o ustalonych terminach dni wolnych oraz harmonogramach organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych zgłoszą się do szkoły.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.gimnazjuminowlodz.pl/informacje/dodatkowe-dni-wolne/