2018-12-18
Turniej Siatkówki Dziewcząt
2018-12-06
Mikołajki
2018-11-09
"Rekord dla Niepodległej"
2018-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
  • Temperatura: 6.2°C
  • Odczuwalna: 6.2°C
  • Wilgotność: 88%
  • Kierunek wiatru: SW
  • Prędkość wiatru: 6.4km/hr
  • Ciśnienie: 1002.6hPa
  • Opady z 24h: 0.2mm

Stacja pogodowa

dni otwarte

Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu

KALENDARIUM

na rok szkolny 2017/ 2018

lp.

wydarzenie

data/ termin

1

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/ 2018

04 września 2017

2

przyjmowanie pisemnych deklaracji, z jakiego języka obcego uczeń klasy III będzie zdawał egzamin gimnazjalny

do 30 września 2017

3

zebranie organizacyjne dla rodziców

poinformowanie rodziców klas III o możliwych dostosowaniach na egzaminie gimnazjalnym

21 września 2017

4

poinformowanie nauczycieli, uczniów i rodziców o ustalonych w roku szkolnym 2016/ 2017 dodatkowych dniach wolnych

do 30 września 2017

5

zebranie zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego dla uczniów klas III

do 15 października 2017

6

lista tematów projektów edukacyjnych dla klas II – propozycje nauczycieli

do 13 października 2017

7

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2017

8

uchwała Rady Pedagogicznej – lista uczniów klas III ze specyficznymi trudnościami w nauce przystępującymi do egzaminu; dostosowanie warunków i form egzaminu dla poszczególnych uczniów

do 27 października 2017

9

wybór tematów projektów edukacyjnych przez uczniów klas  II

do 27 października 2017

10

Święto Niepodległości – dzień wolny od pracy

11 listopada 2017

11

pisemne poinformowanie rodziców o wskazanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach na egzaminie gimnazjalnym

do 20 listopada 2017

12

złożenie przez rodziców oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych przez radę pedagogiczną dostosowań na egzaminie gimnazjalnym

do 23 listopada 2017

13

zebranie z rodzicami uczniów

13 grudnia 2017

14

przygotowanie i przekazanie do OKE listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego wraz z dostosowaniami w r. szk. 2017/ 2018

do 30 listopada 2017

15

próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III

początek grudnia 2017

16

poinformowanie o przewidywanych ocenach za I półrocze

do 11 grudnia 2017

17

zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017

18

Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy

6 stycznia 2018

21

termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

22 stycznia 2018

22

śródroczna rada klasyfikacyjna

24  stycznia 2018

23

zebranie dla rodziców podsumowujące I semestr

25  stycznia 2018

24

zakończenie I semestru

27  stycznia 2018

25

ferie zimowe

 29  stycznia  -11 lutego 2018

26

powołanie zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego

do 16 lutego 2018

27

próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III

początek marca 2018

28

powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego

do 16 marca 2018

29

wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018

30

egzamin gimnazjalny

18,19, 20  kwietnia 2018

zliczenie, podsumowanie projektów edukacyjnych klas II

30 kwietnia 2018

31

podanie propozycji ocen  końcoworocznych

do 23 maja 2018

32

wywiadówka dla rodziców

24 maja 2018

34

podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników na rok szkolny 2018/ 2019

do 15 czerwca 2018

35

wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych

15 czerwca 2018

36

rada pedagogiczna końcoworoczna

19 czerwca 2018

37

zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/201

22 czerwca 2018

38

ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.gimnazjuminowlodz.pl/nasza-szkola/kalendarium/