2018-12-18
Turniej Siatkówki Dziewcząt
2018-12-06
Mikołajki
2018-11-09
"Rekord dla Niepodległej"
2018-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
 • Temperatura: 6.3°C
 • Odczuwalna: 6.3°C
 • Wilgotność: 87%
 • Kierunek wiatru: WSW
 • Prędkość wiatru: 11.3km/hr
 • Ciśnienie: 1002.4hPa
 • Opady z 24h: 0.2mm

Stacja pogodowa

DSCF0068Program edukacji ekologicznej Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu

„ŻABKA NA KUBKU – czyli jak gatunki chronione stały się gatunkami charyzmatycznymi

Cel główny:

 •   Podjęcie działań zmierzających do uczynienia gatunków chronionych – gatunkami charyzmatycznymi, tj. charakterystycznymi, wzbudzającymi sympatię, szczególnie przyjaznymi w odbiorze, dla których społeczność lokalna jest otwarta, chętna do ich ochrony. Dzięki nim budzi się potrzeba ochrony innych gatunków, również czasem początkowo budzących niechęć. Np. budzące powszechną niechęć nietoperze poprzez umieszczanie ich portretów na różnych przedmiotach w połączeniu z krótkimi hasłami stają się przyjemne w odbiorze.
 • Poznanie cech diagnostycznych i biologii gatunków chronionych występujących na terenie gminy Inowłódz.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o najbliższej okolicy.
 • Wskazanie największych, lokalnych zagrożeń oraz prostych sposobów ochrony wybranych gatunków roślin i zwierząt.

Cele szczegółowe:

 • Wdrażanie do poszukiwania wiedzy przyrodniczej z różnych źróde
 • Wskazywanie możliwości włączenia się do czynnej ochrony zagrożonych gatunków
 • Nauka rozpoznawania gatunków chronionych
 • Nabywanie umiejętności wyciągania wniosków z analizowanych materiałów źródłowych oraz puentowania ich chwytnymi dla społeczeństwa hasłami
 • Opracowanie map występowania gatunków chronionych na terenie własnej gminy
 • Gromadzenie wiedzy o gatunkach chronionych zgodnie ze schematem zaproponowanym w karcie pracy
 • Dostrzeganie walorów własnej okolicy w występowaniu na jej terenie gatunków chronionych
 • Wskazywanie różnorodnych sposobów przekazywania wiedzy przyrodniczej
 • Wrabianie poczucia satysfakcji z dobrze wykonanego zadania na rzecz innych istot żywych.

 

DSCF0071DSCF0069  

indeksProjekt edukacji ekologicznej Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu realizowany ze  środków  WFOŚiGW w Łodzi

Fundusze projektu:

14.370,00 zł (WFOŚiGW W Łodzi),

800,00zł (Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu),

400,00zł (Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne)

                             „Żabka na kubku– czyli, jak gatunki chronione  stały się  gatunkami charyzmatycznymi”

Zajęcia techniczne

Doposażenie szkoły w maszyny do szycia, przybory krawieckie, tkaniny pozwoliło  wykonać przez uczniów wiele wytworów, które następnie ozdobiono  wizerunkami gatunków chronionych na zajęciach plastyki. Uczniowie szyją torby płócienne, poszewki na jasieczki, fartuszki, serwetki, małe obrusy i bieżniki.

Część prac wykonywanych jest przy pomocy rodziców, którzy znając ideę projektu włączają się w jego realizację jako eksperci lub osoby wspomagające.

DSCF0171DSCF0172DSCF0173DSCF0174
DSCF0175DSCF0176DSCF0177DSCF0178
DSCF0179DSCF0180  

Zajęcia plastyczne:

Uczniowie wyposażeni na zajęciach biologii w wiedzę dotyczącą cech diagnostycznych, środowiska występowania, zagrożeń i sposobów ochrony wykonują portrety, wizerunki gatunków chronionych roślin i zwierząt występujących na terenie gminy Inowłódz.

Prace plastyczne,  wykonane różnymi technikami znajdują się na przygotowanych na zajęciach techniki fartuszkach, jasieczkach, bieżnikach, obrusach, serwetkach.

Poprawne biologicznie rysunki wybranych gatunków chronionych uczniowie wykonują też na zakupionych przedmiotach, takich jak kubki, podkoszulki, talerze, linijki drewniane, pudełka, szklanki, torby papierowe, wazony, gliniane doniczki itp

 

DSC 0519DSC 0521(1)DSC 0525DSCF0065(1)
DSCF0414DSCF0415  

Gimnazjaliści ze studentami o ekologii

Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu po raz kolejny pozyskało fundusze w wysokości  36.337,00 zł na realizację projektów edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2013/ 2014. Środki pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wsparcia merytorycznego i finansowego szkole udziela Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Bardzo ciekawym jest  projekt pn. „ Żabka na kubku – czyli, jak gatunki chronione stały się gatunkami charyzmatycznymi”.  Głównym jego celem jest propagacja wiedzy o biologii i znaczeniu gatunków chronionych oraz podjęcie działań zmierzających do nadania im rangi charyzmatycznych – budzących ogólną sympatię, dzięki której inne gatunki stają się przyjemne w odbiorze i społeczność lokalna jest chętna do podjęcia działań chroniących je.

Zakres wiedzy ekologicznej uczestników projektu poszerzony został poprzez realizację takich zadań, jak: zajęcia biologiczne, zajęcia techniczne, zajęcia plastyczne czy zajęcia terenowe.

Doktor Witold Strużyński  pracownik naukowy Wydziału Nauk Zoologicznych SGGW w Warszawie razem z grupą studentów przeprowadził  pokazowe zajęcia polegające na wpuszczeniu do Pilicy ryby -  różanki. W ten sposób uczniowie  mieli możliwość poznania naukowych metod czynnej ochrony zagrożonych gatunków. Poznali też na przykładzie introdukcji gatunków metody pracy w zakładzie naukowym oraz sposoby nauki studentów wydziału przyrodniczego.  Zapoznali  się ze sprzętem używanym podczas pracy w terenie. Do zajęć terenowych zaproszono  niewielką - 30 osobową  grupę najaktywniejszych uczniów. Uczniowie przed zajęciami terenowymi z dostępnych źródeł gromadzą wiedzę o biologii i zagrożeniach  różanki. Starali   się wskazać metody ochrony, konstruowali hasła nawołujące do działań na rzecz poprawy liczebności i warunków bytowania gatunku.

Prelekcję prowadziły studentki Karolina Śliwińska i Katarzyna Lipka z Międzywydziałowego Koła Naukowego Biologów SGGW Sekcja Zoologiczna.

Na zakończenie zajęć dr Strużyński omówił założenia innego projektu poprawiającego liczebność raka błotnego. Próby reintrodukcji raka podejmowane były na terenie naszej gminy  przez wiele lat . Niestety z małym sukcesem.

  

DSC 0560DSC 0561DSC 0564DSC 0573
DSC 0579DSC 0610  

 

 

 

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.gimnazjuminowlodz.pl/projekty/-zabka-na-kubku-/