2018-12-18
Turniej Siatkówki Dziewcząt
2018-12-06
Mikołajki
2018-11-09
"Rekord dla Niepodległej"
2018-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
 • Temperatura: 6.1°C
 • Odczuwalna: 6.1°C
 • Wilgotność: 88%
 • Kierunek wiatru: WNW
 • Prędkość wiatru: 8.0km/hr
 • Ciśnienie: 1002.9hPa
 • Opady z 24h: 0.2mm

Stacja pogodowa

„Szkolne radio wyrazem asertywności gimnazjalistów wobec szumu medialnego”

1. DZIAŁANIA PROJEKTU

Prace przygotowawcze do uruchomienia szkolnego radia (maj, czerwiec 2012) Wyłoniła  opiekunów radia p. P. Kowalska – opiek. merytoryczny  a p. R. Rodakowski– opiek. techniczny.  Wybrano  opiekunów audycji tematycznych .   Przygotowano pomieszczenie dla  radia. Zakupiono sprzęt  do uruchomienia szkolnego radia.  Zamontowano  sprzęt radiowy.   Próbne  audycje radiowe (wrzesień, październik 2012)Początek roku szkolnego uświetniliśmy pierwszą audycją. Zaskoczeni uczniowie zachęceni zostali do włączenia się w prace radia. Opiekunowie  radia przy pomocy wychowawców  rozpoczęli rekrutację zespołu redakcyjnego. Poszczególne  klasy delegowały  przedstawicieli oraz przygotowały propozycje zadań dla  radia. Wyłoniono zespół redakcyjny składający się z 8ucz:E. Madzio, M. Mizera, S. Tabor, P. Miazga, D Dróżdż, P. Piątek,  S. Łuszcz, D.Sobolewski oraz sekcje tematyczne: muzyczno-rozrywkową, konkursową, kulturalną, informacyjną, ogłoszeniowo-reklamową, naukową, porad szkolno-młodzieżowych. W radiu pracują przedstawiciele wszystkich klas. Skład  szkolnych redaktorów ciągle się zmienia. Jedni rezygnują z pracy radiowca zrażeni  obowiązkami i koniecznością poddania się osądowi całej szkoły inni podejmują się zadań realizując w ten sposób swoje marzenia i rozwijając uzdolnienia.  Na koniec I semestru roku szkolnego 2012/ 2013 aktywnie w szkolnym radio w sposób ciągły pracowało około 45 osób (1/3 uczniów). Rozpisano i rozstrzygnięto konkurs na nazwę i logo radia. Wygrał projekt D. Goszcz kl. IIIA.  Nazwa: Fabryka Bitu. Praca pełną parą (listopad  - ……)Cyklicznie nadawane są audycje na min. 4 przerwach  oraz sporadycznie w czasie lekcji Redaktorzy sondują opinie o pracy szkolnego radia oraz o potrzebach słuchaczy. Radio działa pod nadzorem opiekunów, wychowawców klas, nauczyciela języka polskiego, nauczyciela opiekującego się  sprzętem radiowym. Audycje realizuje zespół redakcyjny a odbiorcami są wszyscy uczniowie. Audycje tematyczne tworzą klasy. Rolę  liderów przejmują  redaktorzy.

2. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROJEKTU

Rezultaty:

 • 1/3 uczniów szkoły działająca w szkolnym radio, podejmująca próby kreowania życia szkolnego według potrzeb własnych i rówieśników
 • Nabycie umiejętności przygotowywania i obróbki komputerowej audycji
 • Wzrost aktywności dziewcząt i chłopców w życiu szkolnym
 • Nabycie umiejętności zbierania informacji o potrzebach słuchaczy i właściwego na nie reagowania przez zespół redakcyjny
 • Poprawa umiejętności sporządzania notatek, przeprowadzania wywiadów, pisania sprawozdań, opowiadań
 • Wzrost pewności siebie u uczniów, poczucia, że podjęte działania są potrzebne i akceptowane przez rówieśników
 • Wzrost umiejętności organizacyjnych
 • Poszerzenie wiadomości o otaczającym świecie
 • Budzenie zainteresowań muzycznych, kulturalnych, przedmiotowych
 • Poprawa umiejętności wypowiadania się fonetycznego i stylistycznego
 • Odkrycie nowego znaczenia Internetu jako źródła nieograniczonej wiedzy i pomocy w rozwijaniu własnych zainteresowań
 • Rozpoznanie predyspozycji i pasji życiowych nastolatków i wykorzystanie ich w pracy na lekcjach czy do przygotowania różnorodnych  imprez szkolnych  gminnych
 • Wskazanie młodym Lidziom drogi do zdobywania sukcesu
 • Stworzenie możliwości radosnego przeżywania życia szkolnego, nawiązanie się wielu przyjaźni
 • Nabycie umiejętności pracy grupowej  i odpowiedzialności za pracę zespołu zadaniowego

Produkty:

 • Szkolne radio wyposażone w sprzęt do nadawania i montażu audycji radiowych
 • Audycje radiowe o zróżnicowanej tematyce
 • Artykuły w lokalnej prasie i Internecie
 • Szkolna płytoteka legalnych nagrań muzycznych

Ponad to:  w październiku p. A. Kwaśniewska przygotowała z kl.  IB audycję profilaktyczną o uzależnieniach,  w listopadzie p. M. Papiernik – audycję z kl. IIA o zapomnianych bohaterach związanych z naszą gminą, w grudniu p. I. Pelińska z kl.  IIB – audycję dotyczącą zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia, w lutym p. E. Godlewska przygotuje audycję profilaktyczną z klasami II dotyczącą szkolnych przyjaźni, miłości, w kwietniu p. J. Jeske przygotuje z kl.  IA audycję z okazji Prima Aprilis poświęconą humorowi szkolnemu, w kwietniu p. J. Łon z klasami III przygotuje słuchowisko poświęcone problemom ekologicznym z okazji Święta Ziemi, w czerwcu p. A. Ciesielska przygotuje z klasami I audycję poświęconą bezpiecznym wakacjom. Zamieszczono artykuły w lokalnej prasie (Tomaszowski Informator Tygodniowy, Biuletyn Informacyjny Gminy Inowłódz).   Informacje o pracy szkolnego radia znalazły się na stronie internetowej gminy Inowłódz oraz na stronie internetowej szkoły.  Na zebraniach  rodzice informowani są o osiągnięciach i zaangażowaniu radiowym swoich dzieci

3. KORZSYTANIE Z RADIA W PRZYSZŁOŚCI

Szkolne radio wyposażone w profesjonalny sprzęt będzie nadawać w przyszłych latach szkolnych. realizatorzy projektu zakładają szeroki udział uczniów z poszczególnych klas – starsi uczniowie uczą pracy w radio młodszych. Rosnące zainteresowanie i moda na pracę w radio dobrze rokują na przyszłość. Pozytywna opina nauczycieli o wzroście kompetencji polonistycznych i organizacyjnych uczniów jest dobra rekomendacją. Uczniowie będą zachęcani do pracy w radio przez nauczycieli i ich rodziców. Przyjęło się w naszej szkole, że praca w radio jest formą szkolnej nobilitacji.

4. OTRZYMANE WSPARCIE

Gimnazjaliści z Inowłodza otrzymali wsparcie  trojakiego rodzaju;

 • Stworzono im możliwości rozwijania umiejętności, podnoszenia kompetencji z poszczególnych przedmiotów,  zdobywania lepszych stopni szkolnych, uzyskania lepszego wyniku na egzaminie gimnazjalnym
 • Otrzymali wsparcie w zakresie poprawy własnej samooceny poprzez odnoszenie różnorodnych sukcesów szkolnych, zyskania uznania rówieśników. Nabyli umiejętności odpowiedzialnej pracy w zespole. Nawiązali przyjaźnie szkolne dzięki realizacji wspólnych zadań. O ich pracy dowiedzieli się dorośli mieszkańcy gminy i powiatu, zyskali szacunek we własnych rodzinach, środowiskach.
 • Otrzymali siedzibę i wyposażenie szkolnego radia w nowoczesny sprzęt, na którym mogą bezpiecznie i efektywnie pracować, realizować swoje plany, rozwijać umiejętności.
Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.gimnazjuminowlodz.pl/projekty/szkolne-radio/