2018-12-18
Turniej Siatkówki Dziewcząt
2018-12-06
Mikołajki
2018-11-09
"Rekord dla Niepodległej"
2018-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
  • Temperatura: 6.2°C
  • Odczuwalna: 6.2°C
  • Wilgotność: 89%
  • Kierunek wiatru: WSW
  • Prędkość wiatru: 1.6km/hr
  • Ciśnienie: 1002.8hPa
  • Opady z 24h: 0.2mm

Stacja pogodowa

 

zhp krzyzZwiązek Harcerstwa Polskiego jest największą, liczącą ponad 125 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy - stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka.

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Formalnie Związek Harcerstwa Polskiego powstał w 1918 roku tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W latach dwudziestych Związek był współzałożycielem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS). Gdy wybuchła II Wojna Światowa ZHP nie zawiesił swojej działalności, lecz stał się organizacją konspiracyjną, przyjmując kryptonim Szare Szeregi i kontynuował swoją misję wychowawczą.

Po wojnie, na skutek zmian politycznych, ZHP utracił członkostwo w WOSM i WAGGGS. Odzyskał je ponownie w 1996 roku.

 

zhp logo hufca styl

 Hufiec ZHP Inowłódz jest jednostką terytorialną skupiającą harcerzy głównie z terenu gminy Inowłódz ale także Rzeczyca, oraz Lubochnia. Obecnie w naszym hufcu działa ponad 150 zuchów, harcerzy oraz instruktorów. Wśród uczniów naszego Gimnazjum znajdują się przede wszystkim harcerki i harcerze z 1 DH HERMAN w Inowłodzu, 2 DH SULIMA w Królowej Woli i 4 DH WRZOS w Spale. Dwie ostatnie pracują w ramach 247 Szczepu Harcerskiego PERPETUUM MOBILE w Spale.

Funkcję Komendantki Hufca dzwiga dzielnie od kilku lat druhna Barbara Dziubałtowska-Chachuła (w "cywilu" nauczycielka języka polskiego). Instruktorem harcerskim jest także dh Maksymilian Papiernik - nauczyciel historii oraz religii. Pełni on funkcję z-cy komendanta hufca oraz komendanta szczepu w Spale. Do grona instruktorów Hufca Inowłódz dołączyły też nasze absolwentki - Ania Wuls, drużynowa SULIMY oraz Jagoda Kęsy, która prowadzi 2 Gromadę Zuchową CZARY MARY.

 

zhp hufiec zbiorowezhp arsenal wawazhp spala rocznica

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.gimnazjuminowlodz.pl/zhp/